موضوعات و مقاله بیس مدیریت شهری (2015-2016)

موضوعات و مقاله بیس مدیریت شهری (2015-2016)

موضوعات و مقاله بیس مدیریت شهری (2015-2016)

در این بسته پنج موضوع پایان نامه در حوزه مدیریت شهری به انضمام مقاله بیس ها (2015-2016) ارائه گردیده است. موضوعات کاملا جدید و متنوع هستند.

مناسب برای دانشجویان ارشد رشته های مدیریت شهری، مدیریت انرژی، شهرسازی، MBA، اجرایی و ...

 

***فایل ها به زبان انگلیسی هستند***